Auditointi

Auditointi on erinomainen tapa selvittää, onko auditoinnin kohteelle asetetut vaatimukset täytetty. Tyypillisesti auditoinnissa nousee esille myös mahdollisuuksia yrityksen toiminnan kehittämiseksi. 

Sisäiset auditoinnit kohdistuvat yrityksen omaan johtamisjärjestelmään. Raaka-aineen, materiaalin tai palvelun toimittajan soveltuvuus yrityksen toimittajaksi pystytään selvittämään ja varmistamaan puolestaan toimittaja-auditoinnin avulla. Auditoinnin tavoitteena voi olla myös saavuttaa johtamisjärjestelmän sertifiointi tai sertifiointivalmius.

Auditoijan vastuulla on varmistaa, että auditoinnin tavoitteet täyttyvät. Pätevä auditoija tuntee auditoinnin kriteeristön yksityiskohtaisesti sekä on pätevöitynyt tehtävään koulutuksen ja tarvittavan harjoittelun kautta. Auditoijan tulee olla työssään objektiivinen sekä riippumaton auditoinnin kohteesta.

Satojen päivien auditointikokemuksemme ja syvällinen standardien tuntemuksemme ovat käytössänne, kun yrityksenne tarvitsee apua sisäisissä auditoinneissa, toimittaja-auditoinneissa tai johtamisjärjestelmän sertifiointivalmiuden saavuttamisessa. Teemme auditoinnit asiantuntevasti, tinkimättömästi ja suurella sydämellä.

Lisätietoa:

Auditoijapätevyytemme – katso yritystiedot-kohdasta osaaminen
Auditointikoulutukset – katso palvelukuvauksemme