Seloste on laadittu: 25.05.2018
Viimeksi muokattu: 16.10.2019

 

1. REKISTERINPITÄJÄ

ABC Solutions Oy (Y-tunnus:1637389-9)
Tiedekatu 2, 60320 Seinäjoki
Puhelin: 040-1824474

 

2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Matti Taini
matti.taini@abcsolutions.fi
Puhelin: 040-1824474

 

3. REKISTERIN NIMI

ABC Solutions Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

 

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

ABC Solutions Oy käsittelee henkilötietoja kohdennettuun asiakas- ja markkinointiviestintään sekä palveluiden tuottamiseen ja asiakassuhteen hoitoon sekä Uutiskirjeessä ABC Solutions Oy pystyy lähettämään uutiskirjeen tilaajille tietoa ABC Solutions Oy:n palveluista sekä ajankohtaista ja hyödyllistä tietoa ABC Solutions Oy:n toimialaan liittyen.

 

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi pitää sisällään seuraavia tietoja rekisteröidyistä:

 • Nimi
 • Yhteystiedot (Osoite, puhelinnumero, sähköposti)
 • Yritys
 • Asema
 • Muut suostumukseen perustuvat tiedot

Rekisteröity voi myöhemmin pyytää profiilitietonsa nähtäväkseen tai itse päivittää profiilitietojaan lähettämällä sähköpostia ABC Solutions Oy:lle. Uutiskirjeen tilauksen rekisteröidyt pystyvät itse perumaan jokaisesta uutiskirjeestä.

 

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin tietolähteenä ovat rekisteröidyn itse antamat tiedot.

 

7. SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Rekisteri ei ole julkisesti nähtävissä ja vain ABC Solutions Oy:llä on pääsy rekisteriin. Rekisteristä luovutetaan tietoja vain rekisteröidyn suostumuksella.

 

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N JA TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Emme luovuta rekisterin tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei palvelun toiminta erityisesti vaadi sitä. Tällöinkin rekisteröidyltä pyydetään lupa erikseen.

 

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Käytämme asiakkaidemme tietojen suojaamisessa seuraavia menetelmiä:

 • Rekisterin suojaus on toteutettu asianmukaisin hallinnollisin ja teknisin toimin. Rekisteriin tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta joiden tehtävään käsittely oleellisesti kuuluu.
 • Tietoja säilytetään lukituissa tiloissa
 • Tiedot ovat salasanalla suojattuja

 

10. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kun se on tarpeellista tässä selosteessa kuvatun käyttötarkoituksen kannalta.

 

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

 • Saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
 • Saada pääsy tietoihin
 • Oikaista tietoja
 • Poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
 • Rajoittaa tietojen käsittelyä
 • Siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • Vastustaa tietojen käsittelyä
 • Tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Edellä mainittujen oikeuksien toteuttamiseksi ota yhteyttä kohdassa 2 mainittuun rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.

 

12. Evästeiden käyttö

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle.

Evästeiden avulla voidaan kerätä muun muassa seuraavia tietoja:

 • käyttäjän IP-osoite
 • kellonaika
 • käytetyt sivut
 • selaintyyppi
 • mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut kyseiselle verkkosivulle
 • miltä palvelimelta käyttäjä on tullut verkkosivulle
 • mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut verkkosivulle.

Verkkosivuillamme käytetetään Google Analyticsia käytön analysointiin ja seurantaan. Käyttötietoa kerätään evästeiden avulla, mutta tietoja ei käsitellä tai tallenneta siten, että yksittäisen käyttäjän käyttöä voitaisiin seurata.

Sivustolla vierailevat voivat poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista.