BRC / IFS vs. FSSC 22000

FSSC 22000 sopii yritykselle, jonka tavoitteena on jatkuvasti parantaa elintarviketurvallisuuden hallintaa ja täyttää kansainväliset Private Label -elintarvikevalmistajan vaatimukset elintarviketurvallisuudelle.

FSSC 22000 (Food Safety System Certification 22000) on elintarviketurvallisuusvaatimuskokoelma, joka sisältää ISO 22000 standardin, ISO/TS 22002-1 teknisen spesifikaation ja FSSC 22000 lisävaatimukset. Kaikkia vaatimuskokoelman osia päivitetään säännöllisesti. FSSC 22000 lisävaatimuksiin tulee päivityksiä useimmiten vuosittain.

ISO 22000 standardi asettaa vaatimukset elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmälle, HACCP-periaatteiden soveltamiselle, tukiohjelmille ja viestinnälle. ISO 22000 standardi perustuu myös ISO-johtamisjärjestelmien yhteisille laadunhallintaperiaatteille, joita ovat mm. prosessimainen toimintamalli, parantaminen ja suhteiden hallinta. ISO 22000 vaatimuksiin perustuva prosessimainen toimintamalli ja riskiperusteinen ajattelu antavat mahdollisuuden kytkeä elintarviketurvallisuus kattavasti yrityksen liiketoimintaprosesseihin. ISO 22000 yhdistää riskiperusteisen ajattelun ja jatkuvan parantamisen -mallin (PDCA-malli) mahdollistaen toiminnan järjestelmällisen ohjaamisen sekä organisaatio- että prosessitasolla. ISO 22000 standardia on helppo soveltaa yhdessä esim. ISO 9001 -standardin kanssa, koska ISO -johtamisjärjestelmästandardien rakenteet ovat yhtenevät toistensa kanssa.

ISO 22000 on ensimmäinen elintarviketurvallisuuteen keskittyvä ISO -standardi. Standardin ensimmäinen versio julkaistiin vuonna 2005 ja viimeisin versio vuonna 2018. FSSC 22000 ja ISO 22000 -standardit ovat käytössä 154 maassa. Edellä mainittujen standardien käyttö on yleistynyt nopeasti elintarviketeollisuudessa.

BRC ja IFS ovat kansainvälisiä elintarviketurvallisuusstandardeja, joiden sisältämiä vaatimuksia käytetään yleisesti toimittaja-arviointien kriteereinä ja private label -tuotteita valmistavien yritysten toiminnan kehittämisessä. Sekä BRC että IFS standardit on tarkoitettu sekä kaupan että elintarviketeollisuuden omistamien elintarvikebrändien luotettavuuden varmistamiseen.

HACCP-periaatteiden lisäksi BRC ja IFS standardit sisältävät yksityiskohtaiset vaatimukset yrityksen johtamiselle, prosesseille, tuotteille, tuotanto-olosuhteille sekä tehdasympäristölle.

Brittiläinen vähittäiskauppajärjestö British Retail Consortium julkaisi kansainvälisen BRC -standardin vuonna 1998. British Retail Consortium Global Standard for Food Safety (BRC) -standardin uusin 8. versio julkaistiin vuonna 2018. BRC Global Standard’ien vaatimukset kattavat vähittäiskaupan hankintaketjun elintarvikevalmistuksesta varastointiin ja jakeluun. Standardi on käytössä noin 123 maassa. BRC standardiperhe sisältää joukon toimialakohtaisia standardeja: BRC Food Safety, BRC Packing and Packing materials, BRC Consumer Products, BRC Storage and Distribution, BRC Agents and Brokers ym.

IFS Food -elintarviketurvallisuusstandardin julkaisi saksalainen (Handelsverband Deutschland, HDE) ja ranskalainen (Fédération des Entreprises du Commerce et de la Distribution, FCD) vähittäiskauppajärjestö vuonna 2003. IFS Food -standardin uusin 6.1 versio julkaistiin vuonna 2017. IFS Food Standard on käytössä noin 96 maassa. IFS standardiperhe sisältää joukon toimialakohtaisia standardeja: IFS Food, IFS Wholesale / Cash & Carry, IFS Logistics, IFS Broker, IFS PACsecure ym.

Mikä muuttuu, jos ja kun standardi vaihtuu?

BRC Food Safety ja IFS Food standardit sisältävät suuren joukon yksityiskohtaisia elintarviketurvallisuuteen ja –laatuun liittyviä vaatimuksia, joita ei löydy FSSC 22000 standardista. Tämä näkyy elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän dokumentaation määrässä, toimintatavoissa ja tuotanto-olosuhteiden korkeassa laadussa.

Jos yritys päättää siirtyä FSSC 22000 standardin käytöstä BRC Food Safety tai IFS Food standardin käyttöön, johtamisjärjestelmään sisältyvää dokumentaatiota ja toimintatapoja tulee tarkentaa ja päivittää monella tapaa. Muutokset kohdistuvat mm. johtamiskäytäntöihin, sisäöisiin auditointeihin, toimittajien hallintaan ja kontaminaation hallintaan sekä henkilöstön pätevyyden, osaamisen ja tietoisuuden kehittämiseen. Mikäli standardin vaihtaminen on yrityksellesi ajankohtaista, ota yhteyttä asiantuntijaamme, niin katsotaan yhdessä yrityksellenne sopiva tapa viedä muutosprosessi läpi.

Palveluitamme:

 • BRC -elintarviketurvallisuusjärjestelmän käyttöönottokoulutus
 • BRC Global Standard for Food Safety -standardin sisältö (FI/EN)
 • BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials -standardin sisältö (FI/EN)
 • BRC -järjestelmän kehittämien, koulutus, auditointi
 • BRC sisäinen auditointi (FI/EN)
 • BRC Packaging and Packaging Materials sisäinen auditointi (FI/EN)
 • IFS -elintarviketurvallisuusjärjestelmän käyttöönottokoulutus
 • IFS Food -standardin soveltaminen (FI/EN)
 • IFS -järjestelmän kehittämien, koulutus, auditointi
 • IFS sisäinen auditointi (FI/EN)
 • FSSC 22000 -järjestelmän kehittäminen, auditointi ja koulutus
 • FSSC 22000 -käyttöönottokoulutus
 • FSSC 22000 -sisäinen auditointi (FI/EN)
 • FSSC 22000 -standardin vaatimukset ja käytännönläheinen soveltaminen (FI/EN)
 • Elintarvikelainsäädännön seurantapalvelu ABC Environmental
 • Elintarviketurvallisuuspoikkeamien hallinta ja jatkuva parantaminen
 • HACCP-ryhmän koulutukset (FI/EN)