FSSC 22000 sopii yritykselle, jonka tavoitteena on jatkuvasti parantaa elintarviketurvallisuuden hallintaa ja täyttää kansainväliset Private Label -elintarvikevalmistajan vaatimukset elintarviketurvallisuudelle.

FSSC 22000 (Food Safety System Certification 22000) on elintarviketurvallisuusvaatimuskokoelma, joka sisältää ISO 22000 standardin, ISO/TS 22002-1 teknisen spesifikaation ja FSSC 22000 lisävaatimukset. Kaikkia vaatimuskokoelman osia päivitetään säännöllisesti. FSSC 22000 lisävaatimuksiin tulee päivityksiä useimmiten vuosittain.

ISO 22000 standardi asettaa vaatimukset elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmälle, HACCP-periaatteiden soveltamiselle, tukiohjelmille ja viestinnälle. ISO 22000 standardi perustuu myös ISO-johtamisjärjestelmien yhteisille laadunhallintaperiaatteille, joita ovat mm. prosessimainen toimintamalli, parantaminen ja suhteiden hallinta. ISO 22000 vaatimuksiin perustuva prosessimainen toimintamalli ja riskiperusteinen ajattelu antavat mahdollisuuden kytkeä elintarviketurvallisuus kattavasti yrityksen liiketoimintaprosesseihin. ISO 22000 yhdistää riskiperusteisen ajattelun ja jatkuvan parantamisen -mallin (PDCA-malli) mahdollistaen toiminnan järjestelmällisen ohjaamisen sekä organisaatio- että prosessitasolla. ISO 22000 standardia on helppo soveltaa yhdessä esim. ISO 9001 -standardin kanssa, koska ISO -johtamisjärjestelmästandardien rakenteet ovat yhtenevät toistensa kanssa.

ISO 22000 on ensimmäinen elintarviketurvallisuuteen keskittyvä ISO -standardi. Standardin ensimmäinen versio julkaistiin vuonna 2005 ja viimeisin versio vuonna 2018. FSSC 22000 ja ISO 22000 -standardit ovat käytössä 154 maassa. Edellä mainittujen standardien käyttö on yleistynyt nopeasti elintarviketeollisuudessa.

Palveluitamme:

  • FSSC 22000 -järjestelmän kehittäminen, auditointi ja koulutus
  • FSSC 22000 -käyttöönottokoulutus
  • FSSC 22000 -sisäinen auditointi (FI/EN)
  • FSSC 22000 -standardin vaatimukset ja käytännönläheinen soveltaminen (FI/EN)
  • Elintarvikelainsäädännön seurantapalvelu ABC Environmental
  • Elintarviketurvallisuuspoikkeamien hallinta ja jatkuva parantaminen
  • HACCP-ryhmän koulutukset (FI/EN)