ABC Solutions Oy

tarjoaa monipuolisen valikoiman suorituskykyä parantavia ratkaisuja, jotka

  1. keskittyvät liiketoiminnan kehittämiseen, laadunhallintaan, elintarvikkeiden turvallisuuteen, vastuullisuuteen ja hyvinvointiin.
  2. täyttävät asiakkaan tarpeet ja vaatimukset,
  3. avaavat ovia tuotteiden ja palveluiden vientiin ja tuontiin

Seuraamme aktiivisesti toimintaympäristön, lainsäädännön ja sertifioinnin kehittymistä elintarvikkeisiin, ympäristöön ja työturvallisuuteen liittyvissä asioissa. Näemme vastuullisen liiketoiminnan ja luotettavan laadunhallinnan myös tulevaisuuden kilpailutekijänä. 

Competence

Osaamistamme on jalostaa uusi tieto toimiviksi ja tehokkaiksi ratkaisuiksi – kaikki tämä yrityksesi hyödyksi. Henkilöstömme koulutusohjelma ja pätevyyden säännöllinen testaaminen varmistavat, että asiantuntijoidemme osaaminen on kilpailukykyisellä ja kansainväliset vaatimukset täyttävällä tasolla. Tunnemme syvällisesti standardeja ja niiden käytännön soveltamisen mm. ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 45001, FSSC 22000, BRC Food Safety, BRC Packing and Packing materials, BRC Consumer Products, BRC Storage and Distribution, BRC Agents and Brokers, IFS Food, IFS Wholesale / Cash & Carry, IFS Logistics, IFS Broker, IFS PACsecure.

Erikoisosaamistamme on erilaisten johtamisjärjestelmien kehittäminen ja käyttöönotto. Palveluvalikoimastamme löytyy yrityksesi tarpeisiin sopivat toimintamallit ja ratkaisut. Annamme työstämme sertifiointitakuun. Osaamisemme varmistaa monipuolinen kokemus sertifiointilaitos Bureau Veritas Certification’in sopimusauditoijan tehtävistä. Asiantuntijoidemme johtavan auditoijan pätevyyksiä mm. BRC Food, ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, FSSC 22000, ISO 45001, AOECS, MSC ja ASC.

Tiimimme osaaminen ja kokemus numeroina:

  • yli 100 kansainvälisen standardin vaatimukset täyttävää johtamisjärjestelmää
  • yli 25 vuotta HACCP-periaatteiden käytännön soveltamista (vuodesta 1994 lähtien)
  • yli 25 vuotta erilaisia liiketoiminnan ja laadunhallinnan kehitys-, koulutus- ja arviointitehtäviä
  • yli 20 vuotta sertifiointilaitos Bureau Veritas Certification’in sopimusauditoijan tehtävissä
  • 12 vuotta laatupäällikön tehtävien hoitamisesta suuryrityksissä, pk-yrityksissä ja mikroyrityksissä

Benefits

Yrityksesi kehittämisen kohteena voi olla esimerkiksi alihankintavalmistus, asiakastyytyväisyys, CRM, toiminnan digitalisointi, elintarvikehygienia, elintarviketurvallisuus, HACCP-periaatteiden soveltaminen, henkilöstön osaaminen, kunnossapito, jatkuva parantaminen, johtamisjärjestelmä, kunnossapitojärjestelmä, laadunhallintajärjestelmä, lainsäädännön seuranta, palvelun laatu, poikkeamien hallinta, sertifiointi, sisäinen viestintä, sisäiset auditoinnit, toiminnan asiakaslähtöisyys, toiminnan laatu, toiminnanohjausjärjestelmä (ERP), toimittaja-auditoinnit, toimitusten laatu, tuotannon hävikit, tuotelaatu, työturvallisuus, yhteiskuntavastuu, ympäristöluvat, ympäristönsuojelu.

ABC Solutions Oy:ltä yrityksesi saa tarvitsemansa avun ja työkalut, joilla toiminnasta saadaan todennetusti vastuullista ja laadukasta. Osaamistamme on kääntää vastuullisuus ja laatu yrityksesi kilpailueduksi.

Asiakkaidemme toimialoja ovat mm. elintarviketeollisuus, elintarvikepakkausteollisuus, tukkukauppa, konepajat sekä B-to-B-palvelut.