ISO 9001

Omaksu järjestelmällinen toimintatapa ja lisää toiminnan suunnitelmallisuutta. Hallitse prosessit, muutokset ja riskit sekä hyödynnä mahdollisuudet. Ota käyttöön jatkuvan parantamisen työkalut. Varmista organisaatiosi kehittyminen, kilpailukyky ja asiakkaiden tyytyväisyys.

Lue lisää

ISO 14001

Varmista, että yrityksesi toimii vastuullisesti ympäristöasioissa. Säästä luontoa ja kustannuksia. Tunne toimintasi ympäristönäkökohdat ja ympäristövelvoitteet sekä niihin liittyvät riskit ja mahdollisuudet. Osoita vastuullisuutta ympäristöasioiden hoitamisessa. Kehitä vastuullisesta yritystoiminnasta yrityksesi menestystekijä.

Lue lisää

BRC / IFS

Hallitse elintarviketurvallisuus ja muut olennaiset tuotelaatutekijät kattavasti, tehokkaasti ja järjestelmällisesti. Täytä vaativat Private Label -elintarvikevalmistajan vaatimukset. Avaa ovet vientimarkkinoille ja laajemmille liiketoimintamahdollisuuksille. Varmista, että tuotteiden laatu ja turvallisuus ovat todennetusti vaatimustenmukaisia.

Lue lisää

FSSC 22000

Tunnista ja hallitse elintarvikkeiden vaarat systemaattisesti, kattavasti ja tehokkaasti. Täytä kansainväliset Private Label -elintarvikevalmistajan vaatimukset elintarviketurvallisuudelle. Hyödy prosessimaisesta toimintamallista ja riskiperusteisesta ajattelusta. Kytke elintarviketurvallisuus yrityksen liiketoimintaprosesseihin.

Lue lisää

ISO 45001

Huolehdi työntekijöiden fyysisestä ja psyykkisestä terveydestä. Luo ja ylläpidä turvallinen ja terveellinen työpaikka. Minimoi työterveys- ja työturvallisuusriskit. Kehitä yrityskulttuuria.

Lue lisää

HACCP ja elintarvikehygienia

Tunnista ja hallitse toiminnan ja elintarvikkeiden vaarat. Kehitä työntekijöiden elintarvikehygieenistä osaamista. Varmista hyvä arvosana Oiva-tarkastuksissa.

Lue lisää

Laatu- ja projektipäällikkö

Varmista toiminnan kehittyminen. Kasvata organisaatiosi osaamispääomaa. Seuraa, mittaa, analysoi ja kehitä – sekä onnistuneesti että tavoitteellisesti. Räätälöity täsmäapu tarpeeseen.

Lue lisää

Toiminnanohjausjärjestelmä, ERP

Tehoa yrityksen toiminnan ohjaukseen. Materiaalivirrat ja jäljitettävyys hallintaan. Reaaliaikaiset raportit toiminnasta. ERP-järjestelmä nopeasti käyttöön.

Lue lisää

Lainsäädännön seuranta

Seuraa lainsäädännön muutoksia tehokkaasti. Tiedosta ja huomio säädösten siirtymäajat. Varmista ja osoita toiminnan vaatimustenmukaisuus.

Lue lisää

Kunnossapito-ohjelma

Panosta ydintoiminnan tuottavuuteen ja siirrä kunnossapito mobiiliksi. Suunnittele, toimi, viesti ja raportoi tehokkaasti loogisia työnkulkuja ja kerralla valmista -periaatetta hyödyntäen. Kiinteistön, työympäristön ja prosessien tekniikasta kannattaa pitää hyvää huolta, jotta investoinnit maksavat itsensä ja kannattavuudelle asetetut tavoitteet saavutetaan.

Lue lisää

Laadunhallintajärjestelmä

Toteuta tehokas laadunhallintajärjestelmä. Monipuolinen digitaalinen alusta laadunhallinnan jatkuvaan parantamiseen.

Lue lisää

CRM

Löydä asiakkaat. Tunnista ja täytä heidän tarpeensa. Tuota asiakkaille enemmän lisäarvoa.

Lue lisää

Pikku Kukka – Japaniin liittyvät palvelut

Japaninkielen käännöstyöt. Onnistu Japaniin suuntautuvassa liiketoiminnassa. Tee unelmiesi matka Japaniin.

Lue lisää

Selvitykset, ratkaisut ja tiedonhaku

Nopeuta kehitysprosessiasi. Apua tiedon hakuun, selvityksiin ja analyyseihin.

Lue lisää

Testing Lab

Testing Lab is specified for user-oriented product testing and development. Objective user experience brings forth user feedback, opinions, needs, ideas and innovations. Test your product and ensure its high quality and make sure that it responds to consumers’ needs.

Lue lisää