Markkinoilla olevat CRM-järjestelmät tarjoavat monenlaista apua asiakkuuksien johtamiseen. Yritysten ja työntekijöiden tarpeet ovat erilaisia. Täten samat CRM-toimintamallit eivät sovellu jokaiselle yritykselle ja järjestelmän käyttäjälle. Hyvällä suunnittelulla ja valmistautumisella onnistut parhaiten CRM -järjestelmän valinnassa, käyttöönotossa ja hyödyntämisessä. 

Saat meiltä avun mm.:

• CRM-järjestelmäprojektin suunnitteluun, ohjaukseen ja kouluttamiseen
• järjestelmän käyttöönoton ja käyttämisen esteiden tunnistamiseen ja poistamiseen
• asiakkuuksien johtamisen tulosten mittaamiseen ja kehittämiseen
• järjestelmän käyttäjien sitouttamisen parantamiseen

Asiakkuuksien johtaminen (CRM, Customer Relationship Management) sisältää työkaluja ja toimintatapoja suhdemarkkinoinnin (Relationship Marketing) strategioiden toteuttamiseksi. Suhdemarkkinoinnin historia juontaa 1970 –luvun lopulta. CRM -ohjelmistot ovat puolestaan kehittyneet jo 1980 -luvulta alkaen.

CRM –palveluitamme:

  • CRM -asiakkuuksien johtamisjärjestelmän tulosten kehittäminen
  • CRM -järjestelmän käyttäjien sitoutumisen lisääminen
  • Oikean CRM-järjestelmän valitseminen
  • Onnistunut CRM-järjestelmän käyttöönotto