HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) on järjestelmällinen elintarvikelainsäädännön edellyttämä menettely tunnistaa ja hallita elintarvikkeiden turvallisuutta uhkaavat vaarat. Yrityksen omavalvonta perustuu näiden HACCP-periaatteiden soveltamiselle. 

Asiantuntevasti suunniteltu ja jalkautettu omavalvonta varmistaa tuotteiden turvallisuuden ja toiminnan kustannustehokkuuden mikä tukee yrityksen tavoitteiden saavuttamista. Saat meiltä tarvittavan avun yrityksesi tarpeita palvelevan omavalvonnan kehittämiseen ja käyttöönottoon sekä henkilöstön valmennukseen.

Omavalvonnan järjestäminen on ollut elintarvikealan toimijoille pakollista vuodesta 1995 alkaen. Yleinen elintarvikehygienia-asetus (852/2004/EU) ja elintarvikelaki (23/2006, 27 §) edellyttävät varmistamaan työntekijöiden elintarvikehygieenisen osaamisen.

Palveluitamme:

  • Elintarvikehygienian kartoitus, kehittäminen ja koulutus
  • HACCP-ryhmän koulutukset (FI/EN)
  • Hygieniaosaamistestaus
  • Omavalvonnan kartoitus, kehittäminen ja koulutus