ISO 14001 -ympäristöstandardin käyttäminen sopii yritykselle, jonka tavoitteena on toimia vastuullisesti sekä parantaa jatkuvasti oman toimintansa ja toimintaketjuunsa ympäristönsuojelun tasoa.

Ympäristönäkökohtiin ja -velvoitteisiin liittyvien riskien hallinta ja mahdollisuuksien hyödyntäminen lisäävät toiminnan tavoitteellisuutta. Haitallisten ympäristövaikutusten estäminen ja lieventäminen on tärkeä osa yrityksen imagoriskien ja taloudellisten riskien hallintaa. Tavoitteellinen ympäristöasioiden jatkuva parantaminen synnyttää yrityksellesi kustannussäästöjä sekä kehittää liiketoiminnan vastuullisuutta ja kannattavuutta.

Autamme tunnistamaan kattavasti yrityksesi ympäristönäkökohdat ja -vaikutukset sekä lakisääteiset ympäristövelvoitteet. Avullamme kehität ympäristöjärjestelmän, jonka avulla jatkuvasti parannat yrityksesi ympäristönsuojelun tasoa. Saat meiltä tarvittavan opastuksen ISO 14001 -standardin syvälliseen ymmärtämiseen ja soveltamiseen.

ISO 14001 -standardi on maailman tunnetuin ympäristöjohtamisen ja ympäristöjärjestelmän malli. Standardin ensimmäinen versio julkaistiin vuonna 1996 ja se on käytössä ainakin 171 maassa. Standardin neljäs versio on julkaistu syyskuussa 2015.

Palveluitamme:

  • ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä
  • Alustava ympäristökatselmus
  • ISO 14001 käyttöönottokoulutus
  • ISO 14001 sisäinen auditointi (FI/EN)
  • ISO 14001 -standardin tehokas soveltaminen (FI/EN)
  • ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän kehittäminen, auditointi ja koulutus
  • Ympäristölainsäädännön koulutus
  • Ympäristölainsäädännön seurantapalvelu ABC Environmental
  • Ympäristölupa-asiat
  • Ympäristöselonteot