ISO 45001 -työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmästandardin soveltaminen sopii yritykselle, jonka tavoitteena on edistää järjestelmällisesti turvallisuutta ja terveellisyyttä.

ISO 45001 -vaatimuksia soveltamalla yritys voi osoittaa työntekijöilleen ja muille sidosryhmilleen, että yrityksen käytössä on vaikuttava työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä. Standardi sisältää toimintamallit, joiden avulla tunnistetaan työterveyteen- ja työturvallisuuteen liittyvät vaarat sekä hallitaan niihin liittyvät riskit. Vaarojen ja riskien tunnistamisella ja hallinnalla ehkäistään vammoja sekä terveyden heikentymistä. TTT-riskien hallinta ja TTT-mahdollisuuksien hyödyntäminen sekä järjestelmän suorituskyvyn jatkuva arviointi ja kehittäminen johtavat työterveys- työturvallisuustoiminnan tason parantumiseen.

Työterveys- työturvallisuusjärjestelmille nähtiin selkeä tarve kehittää oma ISO-standardi. ISO 45001 -standardin ensimmäinen versio julkaistiin vuonna 2018. Se korvasi aiemman julkaistun OHSAS 18001:2007 -työterveys- ja työturvallisuusspesifikaation, joka ehti olla käytössä 127 maassa. 

Palveluitamme:

  • ISO 45001 -työterveys ja työturvallisuusjärjestelmän kehittäminen, auditointi ja koulutus
  • ISO 45001 käyttöönottokoulutus
  • ISO 45001 sisäinen auditointi (FI/EN)
  • Työturvallisuuslainsäädännön seurantapalvelu ABC Environmental