Vastuullisuus

Vastuullisuus eli yhteiskuntavastuu ja kestävä kehitys ovat liiketoimintamme ytimessä ja palveluidemme kehittämisen perusta. Näemme vastuullisesti ja kestävälle pohjalle rakennetun liiketoiminnan vahvasti myös jokaisen yrityksen tulevaisuuden kilpailutekijänä. Vastuullisilla toimijoilla on parhaimmat edellytykset pärjätä yhä kiihtyvällä vauhdilla muuttuvassa toimintaympäristössä.

Meidän työtämme on auttaa yritystäsi tekemään vastuullisia päätöksiä ja toteuttamaan toimenpiteitä, jotka kehittävät liiketoimintasi kestävyyttä. Vastuullisuusnäkökohdat tunnistamalla ja huomioimalla liiketoiminta on mahdollista kehittää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävälle pohjalle. 

Ota yhteyttä, niin katsotaan yhdessä, miten yrityksesi liiketoiminnan vastuullisuutta voitaisiin kehittää. Saat meiltä esim. avun yhteiskuntavastuun GRI-kriteeristön mukaiseen raportointiin, yrityksesi yhteiskuntavastuun kehittämiseen ISO 26000 periaatteiden pohjalta, ISO 14001 ympäristöjärjestelmän kehittämiseen ja/tai henkilöstön kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kehittämiseen ISO 45001 periaatteiden mukaisesti.